Disclaimer

Giga Meubel besteedt veel tijd en zorg aan de informatie die zij aanbiedt op haar website. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Giga Meubel wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn alleen ter illustratie.

Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.gigameubel.nl komen toe aan Giga Meubel en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Logo's, namen en beeldmerken zijn eigendom van Giga Meubel. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Giga Meubel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook (copyright).

Giga Meubel heeft geen invloed op links van www.gigameubel.nl die verwijzen naar websites van derden. Giga Meubel heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze websites wordt geboden. Giga Meubel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

De e-mails die door Giga Meubel worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Giga Meubel garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails (of andere elektronische berichten) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van deze berichten.

Giga Meubel garandeert niet dat de op of via www.gigameubel.nl aangeboden content inbreuk maakt op rechten van derden. Indien je van mening bent dat op of via de www.gigameubel.nl aangeboden content inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij om contact met ons op te nemen.